กรมการพัฒนาชุมชนลงนามความร่วมมือกับมรภ.ทั่วประเทศ


เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในงานพร้อมกล่าวถึงแนวทางความร่วมมือในบทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และภายในงานยังมีการแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏและผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6-7 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 932

แชร์ข้อมูล ::