นศ.มรธ.คว้ารางวัลชนะเลิศ-ชมเชยแข่งตอบปัญหาวิชาการ


 

นศ.มรธ.คว้ารางวัลชนะเลิศ-ชมเชยแข่งตอบปัญหาวิชาการ


เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 อาจารย์พงษ์พัต  วัฒนพงศ์ศิริ ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อม อาจารย์สุรีย์พร สลับสี และอาจารย์ ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร นำนักศึกษาสาขาวิชารัฐประประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากมหาวิทยาลัย 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รวมทั้งสิ้น 12 ทีม โดยนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลชมเชย 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 258

แชร์ข้อมูล ::