งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๘


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้นำการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเข้าร่วม งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๘ “นาฏยปรีดิยานันท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร” ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีการแสดง ๒ ชุด คือ กระตั้วแทงเสือพร้อมการแสดงคอนลงข่วงและ การแสดงเพลงเรือล่องนที ธนบุรีศรีนพมาศ


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 231

แชร์ข้อมูล ::