การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลย่านกะดีจีน


 

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลย่านกะดีจีน


เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลย่านกะดีจีน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล และเพื่อให้ชุมชนวางแผนร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 280

แชร์ข้อมูล ::