ประกาศรับโอนข้าราชการ


 

ประกาศรับโอนข้าราชการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏธบบุรี 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ

จำนวน 2 อัตรา

ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน ถึง 13 ธันวาคม 2562 

สอบถาม โทร 02 890 1801 ต่อ 4021


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 690

แชร์ข้อมูล ::