วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมฯ


 

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมฯ


เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรมอาหาร ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 ท่าน ได้แก่
1) ผศ.ดร. วันเพ็ญ แสงทองพินิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2) คุณอภินิหาร ผิวพรรณ  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
3 คุณรังษี ลิ้มสัมฤทธิ์ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักโรงงานเบเกอรี่ สาขาลาดกระบัง
4) คุณสุชาวดี ท้วมจันทร์ (ตัวแทนศิษย์เก่า) บริษัท อาจจิตต์อินเตอร์เนชั่นแนลเพ็พเพอร์แอนด์สไปซ์ จำกัด


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 404

แชร์ข้อมูล ::