คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ


คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ "เตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพและเส้นทางชีวิตบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจากคุณจตุพล ชมพูนิช มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้  ซึ่งโครงการจัดในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 โดยในการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงจากการทำงานในสถานประกอบการจริงซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาได้ดียิ่งขึ้น .....


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 298

แชร์ข้อมูล ::