นศ.มรธ.คว้ารางวัลประกวดประดิษฐ์กระทง


 

นศ.มรธ.คว้ารางวัลประกวดประดิษฐ์กระทง


เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงและการแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ ลานริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานพุทธหน้าวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการประกวดประดิษฐ์กระทง การประกวดนางนพมาศและนางนพมาศจำแลง ผลการประกวดการประดิษฐ์กระทง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสายน้ำคือชีวิต รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีมนนท์ปวิธ ซึ่งนายนนท์ปวิธ ดีพรมกุล เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย และรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมกรุง-ศรี-สุพรรณ ทีมโบราณคลาสสิก และทีมฉันรักวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ส่วนผลการประกวดนางนพมาศ รางวัลชนะเลิศได้แก่ นางสาวนวพร สมนึก รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกุลวดี จันทรวงศ์ไพศาล รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นางสาวนันท์ลภัส วรัตน์ธัญฐิติ และนางสาวบุญวิลัย ปานทอง ผลประกวดนางนพมาศจำแลง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายภัทรนันท์ อินทร์ประเสริฐ รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายศรัชญากานต์ พรหมพิริยะ รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นายฤทธิชัย สิทธิเมืองขวา และนายนันท์ภัส เจริญศิลป์วรโชติ


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 1044

แชร์ข้อมูล ::