พิธีเปิดงานวันวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 13


 

พิธีเปิดงานวันวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 13


คณะวิทยาการจัดการ จัดงานวันวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 13 ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยภายในการมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น โครงการอบรมและแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ ของแต่ละหลักสูตร การออกบูธ ของบริษัทชั้นนำมากมาก รวมถึงร้านค้าของศึกษาโปรแกรมต่าง ๆ โดยมีพิธีเปิดเวลา 10.00 น. ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดี ท่านอาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยท่านคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ และเจ้าหน้าที่รวมถึงนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 226

แชร์ข้อมูล ::