งดการเรียนการสอนภาคพิเศษวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ธ.ค.๖๒


 

งดการเรียนการสอนภาคพิเศษวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ธ.ค.๖๒


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศงดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ เนื่องจากรัฐบาลมีมติให้วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดพิเศษในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ โดยมหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนตารางเรียนตารางสอนฉบับแก้ไขแจ้งให้อาจารย์และนักศึกษาทราบอีกครั้งหนึ่ง


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 1642

แชร์ข้อมูล ::