การประชุมหารือการรับนักศึกษาต่างประเทศ


 

การประชุมหารือการรับนักศึกษาต่างประเทศ


เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนร่วมกับทีมตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน (Ms. Summer) ได้นำ Mr. Dong Huiming  ผอ.โรงเรียน Laiwu New Starting High School สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อหารือเรื่องการส่งนักเรียนมาทัศนศึกษา ที่กรุงเทพมหานคร และการส่งนักเรียนมาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา :: งานวิเทศสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม :: 260

แชร์ข้อมูล ::