ประกาศรายชื่อ รายงานตัว และปฐมนิเทศ 2562


 

ประกาศรายชื่อ รายงานตัว และปฐมนิเทศ 2562


           ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 โครงการบัณฑิตศึกษาดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ

โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่แนบอยู่ท้ายประกาศฉบับนี้ และเข้ามารายงานตัวเพื่อ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และปฐมนิเทศ ตามวิธีการ กำหนดการ และสถานที่ ดังนี้


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: โครงการบัณฑิตศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 296

แชร์ข้อมูล ::