อภิปรายการพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อเสนอของบ


 

อภิปรายการพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อเสนอของบ


สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอภิปรายการพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ  รองผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 313

แชร์ข้อมูล ::