ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์


         ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: โครงการบัณฑิตศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 299

แชร์ข้อมูล ::