คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเส้นทางอาชีพในสายงานโลจิสติกส์


 

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเส้นทางอาชีพในสายงานโลจิสติกส์


เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเส้นทางอาชีพในสายงานโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 โดยภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากร มาให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสู่การทำงาน ให้ความรู้ในเรื่องของการกรอกใบสมัครงาน การเตรียมตัวหลังจากจบการศึกษา การใช้ชีวิตในการทำงานจริง เป็นต้น โดยการจัดโครงการของท่านอาจารย์กมลทิพย์ โตเมศน์ 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 284

แชร์ข้อมูล ::