รายชื่อผู้ผ่านการสอบ DRU Test


 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบ DRU Test


ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบ DRU Test รอบวันที่ 23 ก.ย. - 23 ต.ค. 2562
โปรดสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบรายชื่อ หรือคลิกที่ลิงค์
http://lc.dru.ac.th/uplo…/files/uploads/2019021026282527.pdf

สามารถติดต่อขอรับเกียรติบัตรได้ที่ศูนย์ภาษา อาคาร 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สำหรับฝั่ง สป. ติดต่อรับได้ที่พี่บอย พรเทพ ตามวันและเวลาราชการเท่านั้น

หมายเหตุ สามารถรับเกียรติบัตร DRU Test ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 8 พฤศจิกายน 2562 หากไม่มารับเกียรติบัตรภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับเกียรติบัตรดังกล่าว


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 228

แชร์ข้อมูล ::