มรธ. ร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา


 

มรธ. ร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา


เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา ชิงถ้วยรางวัลประธานรัฐสภา นายชวน หลีกภัย และพลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา โดยมี ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดร.คณพศ นิจสิริภัช ผู้บริหารบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ร่วมเปิดงาน ณ BLU-O RHYTHM & BOWL สาขาเมกา บางนา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 50 ทีม
    ผลการแข่งขันมีดังนี้
    รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมกิตติมศักดิ์ : ทีม ททบ.5-2
    รางวัลชนะเลิศ  ประเภททีมทั่วไป : ทีม บริษัท พีเอ็นวัสดุ
    รางวัลชนะเลิศ 3 เกมส์รวม ประเภทบุคคล : ทีม RED MAN
    รางวัลชนะเลิศเกมส์เดียวสูงสุด ประเภทบุคคลชาย : 
ทีม KAS TOU
    รางวัลชนะเลิศเกมส์เดียวสูงสุด ประเภทบุคคลหญิง : 
ทีม R-FENCE
 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 707

แชร์ข้อมูล ::