คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์


 

คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้งานวันวิทยาการจัดการ ครั้งที 13 โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ โดยมีท่านคณบดี ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งท่านอาจารย์วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ นักศึกษา เข้าร่วมงาน กันโดยพร้อมเพรียง

 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 448

แชร์ข้อมูล ::