วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมฯ


วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรมอาหาร ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 ท่าน ได้แก่
1) รศ.ดร. ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล จุฬาลงกรณ์มาหวิทยาลัย 
2) คุณศรายุทธ ดวงแก้ว บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3) คุณอภิรดี พรวรนันท์ บริษัท นูบูน จำกัด
4) คุณประคัลภ์ ใบงาม บริษัท ฟู้ดเทค โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 575

แชร์ข้อมูล ::