Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 1


 

Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 1


ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Intensive preparation for DRU Test” สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1/2562 ขึ้น ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 ต.ค. 2 และ 9 พ.ย. 62 


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 218

แชร์ข้อมูล ::