กระตั้วแทงเสือในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ปี 62


 

กระตั้วแทงเสือในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ปี 62


เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้เข้าร่วมงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562 โดยนำการแสดงกระตั้วแทงเสือ เข้าร่วมแสดงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้ อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นผู้ฝึกสอน การแสดงกระตั้วแทงเสือ ส่วนนางสาวจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ นักวิชาการศึกษาประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นผู้ควบคุมการแสดง และนักแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 223

แชร์ข้อมูล ::