ขอเชิญเข้าร่วม โครงการประชุมการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น


 

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการประชุมการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น


ขอเชิญเข้าร่วม

โครงการประชุมการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตอนุรักษ์เมืองเก่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งธนบุรี

  1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้าง   ความเข้มแข็งให้ชุมชน
  2. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำเสนอแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
  3. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 315

แชร์ข้อมูล ::