เตรียมความพร้อมก่อนจบฯ


เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรม "เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนจบพร้อมเทคนิคการเขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงาน" เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถ ในการกรอกใบสมัครงานและการเขียนประวัติส่วนตัว ไว้ใช้สำหรับสมัครงานในอนาคต ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 344

แชร์ข้อมูล ::