ประชุมทบทวนร่างเกณฑ์การประเมินของหน่วยงานสนับสนุน


เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดประชุมทบทวน (ร่าง) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม สำหรับหน่วยงานที่ต้องการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน สามารถเเจ้งได้ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2562 ที่ E-mail : qa.dru@dru.ac.th / ขอขอบคุณรูปจากงานทั้งหมดจากงานประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 259

แชร์ข้อมูล ::