สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 กองวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา เข้าร่วมการลงทะเบียนชาวต่างด้าวภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมร่วมเสวนา เสนอแนะปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการพักอาศัยของชาวต่างด้าว รวมถึงลงทะเบียนมหาวิทยาลัยให้แก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอีกด้วย 


แหล่งที่มา :: งานวิเทศสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม :: 261

แชร์ข้อมูล ::