นิทรรศการผลงาน Arts for Unity


 

นิทรรศการผลงาน Arts for Unity


วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์(ทัศนศิลป์) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ด้านศิลปกรรมและการออกส่งเสริมความรักความสามัคคี Arts for Unity จากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีศิลปินแห่งชาติและศิลปินรับเชิญร่วมแสดงผลงาน อาทิ ศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2562 ณ ชั้น 2 RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 256

แชร์ข้อมูล ::