เชิญชมงานนิทรรศการผลงาน Arts for Unity


วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10:30 น. นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ด้านศิลปกรรมและการออกส่งเสริมความรักความสามัคคี Arts for Unity จากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีศิลปินแห่งชาติและศิลปินรับเชิญร่วมแสดงผลงาน อาทิ ศาสตราจารย์ กมล ทัศนาญชลี ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง เป็นต้น
 

ทั้งนี้ การแสดงผลงานออกแบบพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อรับใช้ชุมชนที่ผ่านการนำเสนอระดับชาติของคณาจารย์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2562 ณ ชั้น 2 RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 334

แชร์ข้อมูล ::