คณะวิทยาการจัดการ จัดการแข่งขันถ้าคุณแน่มาแก้สมการบัญชี


 

คณะวิทยาการจัดการ จัดการแข่งขันถ้าคุณแน่มาแก้สมการบัญชี


คณะวิทยาการจัดการ จัดการแข่งขันถ้าคุณแน่มาแก้สมการบัญชี ในงานวันวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 13 โดยจัดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 50ปี อาคาร 1 ชั้น 15  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยภายในงานมีน้องๆจากหลายสถาบันการศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 294

แชร์ข้อมูล ::