เตรียมความพร้อมการเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564


 

เตรียมความพร้อมการเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องตามประเด็นโจทย์การพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องตามประเด็นโจทย์การพัฒนา และเพื่อชี้แจงการเขียน Objective and Key Results (OKRs) ให้สอดคล้องกับการเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) 

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนุบรี


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 267

แชร์ข้อมูล ::