โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่นที่ 2/2562


 

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่นที่ 2/2562


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2562

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว เป็นวิทยากรในการบรรยาย

เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 281

แชร์ข้อมูล ::