จัดโครงการ


 

จัดโครงการ


คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ "รณรงค์และส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย" โดยใส่ชุดผ้าทุกวันศุกร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี กล่าวรายงานต่อประธานเปิดโครงการ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 243

แชร์ข้อมูล ::