โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีรับบัว


 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีรับบัว


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้เข้าร่วมสืบสานงานประเพณีรับบัว ประจำปี 2562 ครั้งที่ 84 จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 - 08.00 น. โดยนำการแสดงเพลงพื้นบ้านเข้าร่วมแสดงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ ริมคลองสำโรงบริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ควบคุมการแสดงโดย อ.นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอ.สมชาย ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งแสดงโดยนักศึกษาชมรมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 538

แชร์ข้อมูล ::