Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 1


 

Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 1


ติวสอบ DRU Test แบบเข้มเข้น (Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 1) สำหรับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ รุ่น59 ทุกกลุ่ม ในวันเสาร์ที่ 12 และ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น.  


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 345

แชร์ข้อมูล ::