อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร


เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลยสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ เป็นวิทยากร ณ อาคาร 2 ชั้น 12 / ขอขอบคุณรูปทั้งหมดจากงานประชาสัมพันธ์ 


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 287

แชร์ข้อมูล ::