การประชุม รูปแบบการประกอบธุรกิจรายจิ๋ว


 

การประชุม รูปแบบการประกอบธุรกิจรายจิ๋ว


เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ที่ห้องสัมนาชั้น1 อาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รูปแบบการเป็นผู้ประกอบการรายจิ๋ว (Micro Business) ของผู้เกษียณอายุภาคอุตสาหกรรมในอำเภอบางพลี ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้นำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ สร้างรายได้หลังจากเกษียณอายุการทำงาน


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 327

แชร์ข้อมูล ::