อบรมระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


 

อบรมระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


วันที่ 3 ตุลาคม 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวต้อนรับวิทยากร ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลยสัมพันธ์ รศ. ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ และผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 493

แชร์ข้อมูล ::