กิจกรรมคัดเลือกหนังสือ


สิ้นสุดแลัวกับงาน Book fair ช่วงวันที่ 10-12 กันยายน 62 

ขอขอบคุณ อาจารย๋ บุคลากรและนักศึกษา ที่เข้าร่วมคัดเลือกหนังสือในครั้งนี้


แหล่งที่มา :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนผู้เข้าชม :: 304

แชร์ข้อมูล ::