รับคัดเลือกเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น


 

รับคัดเลือกเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น


เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นายเสถียรพงษ์ ประจักจิต นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด ประจำปีพุทธศักราช 2562 จากวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้มอบรางวัล


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 334

แชร์ข้อมูล ::