นักศึกษาจีนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา


น้องsummer(ตัวแทนรับนักศึกษาจีน) พานักศึกษาจีน จำนวน 20คน ที่กำลังจะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สาขาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) ในภาคเรียนที่ 2/62 ไปทัศนศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดำนาปลูกข้าว และได้ร่วมลงมือปฏิบัติจริงกันทุกคน ณ จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562


แหล่งที่มา :: งานวิเทศสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม :: 270

แชร์ข้อมูล ::