ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก  Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages


 

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก  Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages


วันที่ 23 มกราคม 2560 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์  เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages จากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 8 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยในระยะสั้น ซึ่งนับเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา ::

จำนวนผู้เข้าชม :: 772

แชร์ข้อมูล ::