โครงการอบรม English Intensive Course


โครงการอบรม English Intensive Course ให้ นักศึกษาจีน สาขาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) ปี 1  เพื่อเตรียมพร้อม ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน ก่อนเข้าเรียนในภาค 2/62 ณ ห้องเรียน 2125 เรื่มวันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562


แหล่งที่มา :: งานวิเทศสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม :: 330

แชร์ข้อมูล ::