การเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย


เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย"  ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร 1  ชั้น 15


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 526

แชร์ข้อมูล ::