พัฒนาแนวทาง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพสมอง


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแนวทาง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพสมอง (Brain-based Learning: BBL) เพื่อเตรียมพร้อมผู้เรียน ตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 324

แชร์ข้อมูล ::