พิธีเปิดงานสมโภชพระอาราม ๑๙๐ ปี ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ และ อาจารย์วงศกร เพิ่มผล รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานสมโภชพระอาราม ๑๙๐ ปี ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ในการนี้ อาจารย์นิชาภา พิมพสุต และ น.ส.จิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ ได้ร่วมแข่งขัน ประกวดอาหาร ๓ ศาสานา ๔ วัฒนธรรม ย่านกะดีจีน ในประเภทอาหารชุมชนอิสลาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 469

แชร์ข้อมูล ::