Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\templates\users\template2017\main.php on line 482
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 97

Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562


เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 องค์การนักศึกษาภาคพิเศษร่วมกันจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี อ.ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาได้มอบพานธูปเทียน และพานดอกไม้ ให้กับอาจารย์ เพื่อแสดงออกถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างอาจารย์กับศิษย์ ความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ ความรัก ความเมตตาของครู อาจารย์ ที่มีต่อลูกศิษย์ จากนั้นยังร่วมกันทำจิตอาสา ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 253

แชร์ข้อมูล ::