นศ.คหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ผ้า


นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 หอรัษฎากรพิพัฒน์ ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 250

แชร์ข้อมูล ::