ทดสอบ IC3 Digital Literacy Certification


 

ทดสอบ IC3 Digital Literacy Certification


วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดทดสอบ IC3 Digital Literacy Certification
เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541, 542, 543, 546 และห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ต  สำนักวิทยบริการฯ อาคาร 2 ชั้น 11


แหล่งที่มา :: ศูนย์คอมพิวเตอร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 384

แชร์ข้อมูล ::