นิเทศศาสตร์ สุดจัด คว้าแชมป์บูมสาขา ครั้งที่ 7


 

นิเทศศาสตร์ สุดจัด คว้าแชมป์บูมสาขา ครั้งที่ 7


อ.ณัฐนันท์ มั่นคง อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "บูมสาขา สร้างแรงใจ หนึ่งเดียวธนบุรี ครั้งที่ 7" ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิราชสมบัติครบ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง สร้างความรักความสามัคคีอันดีภายในสถาบัน และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยปีนี้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได่แก่สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 327

แชร์ข้อมูล ::