บายศรีสู่ขวัญ นิเทศศาสตร์ สป.62


 

บายศรีสู่ขวัญ นิเทศศาสตร์ สป.62


เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 คณาจารย์และรุ่นพี่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ร่วมกันจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่พึ่งเข้ารับการศึกษาในปี 2562 นี้ เพื่อให้อาจารย์และรุ่นพี่ได้แนะนำแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ณ ห้องเรียน 6104 อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 266

แชร์ข้อมูล ::