เฟรชชี่เดย์ วจก


 

เฟรชชี่เดย์ วจก


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี นำโดยอาจารย์จีรภา ประยูรศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการประกวด FMS Freshy Day 2019 ภายใต้ธีมงานคัลเลอร์ฟูลและการประกวดการแข่งขันบูมบ้าพลัง ในวันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ โรงอาหาร อาคาร 2 ในการนี้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานและกล่าวเปิดงานในพิธิเปิด พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 866

แชร์ข้อมูล ::